Werk-leerlijn IT regio Achterhoek

In de Achterhoek is het idee ontstaan om de krachten te bundelen op gebied van onbenut arbeidspotentieel.

Vanwege een succesvolle pilot van DAATLAB in de Achterhoek heeft Fijnder gevraagd of wij dit op grote schaal willen borgen binnen de regio.

DAAT heeft deze pilot vanuit de Arbeidsmarktregio op kunnen pakken. Door een gezamenlijk budget vast te stellen in de AMR en het faciliteren van Fijnder en Laborijn van een ruimte heeft DAATLAB plaatsgevonden voor 14 deelnemers. De deelnemers hadden een verschillende achtergrond. Van WSW, statushouder en bijstandsgerechtigde tot vroegtijdige schoolverlater.

Met de lessen die wij geleerd hebben, is nu in de regio een goed vervolg opgezet. Onze collega Ellen zet zich nu samen met vele andere projectmanagers van andere werk-leerlijnen in om de IT te borgen in de achterhoek.

Resultaat

De werk-leerlijn die nu is opgezet kent vooral een bredere benadering dan de pilot. Hierdoor kunnen er meer kandidaten instromen om een certificaat te halen (Microsoft Stack). De uitstroom mogelijkheden zijn ook breder ingezet. Waar DAATLAB zich vooral richt op Data engineers en BI’ers, kent de uitstroom in de huidige opzet een profiel die ook mogelijk is voor servicedeskmedewerkers.

Ellen heeft veel positieve interacties in de Achterhoek met de werkgevers, werkbedrijven en andere projectleiders. Wil jij ook weten of een werk-leerlijn IT in jouw regio past? Wij onderzoeken het met je. Neem contact met ons op!

Direct aanmelden leerwerktraject