"Wij hebben een inhoudelijke zorgvraag. Kunnen we dat ook met data oplossen?"

Hoe kun je de beschikbare data in jouw bedrijf stroomlijnen en toegankelijk maken, zodat jij er zo efficiënt mogelijk gebruik van kunt maken.

Alleen met data kun je een vraagstuk niet oplossen. Data gedreven werken is alleen mogelijk met de menselijke maat. Data kan je zeker wel helpen om vastleggingen in het EPD, in AFAS of andere systemen om te zetten naar leesbare inzichten. Inhoudelijke vragen moet je daarvoor wel goed ontleden.

Stappenplan

DAAT adviseert bij het sturen op inhoudelijke vraagstukken om een aantal stappen te nemen:

  • duiden van de vraag (kan met een designsessie)
  • afspraken voor scrum vastleggen en planning bepalen
  • processen die invloed hebben op de vraag in beeld brengen
  • indicatoren binnen het vraagstuk in beeld brengen
  • bepalen van vastleggingen binnen de scope van het vraagstuk
  • data koppelen aan indicatoren
  • datamodel maken
  • ontsluiten, bewerken en toegankelijk maken van de data
  • modeleren van de data
  • iteraties toepassen totdat de zorgvragen goed beantwoord zijn

Toepassen

Bij het nemen van de bovenstaande stappen is het van belang dat er goed gekeken wordt naar de toegevoegde waarde voor de persoon die de vraag heeft. In scrum noemen we die persoon de Stakeholder. De stakeholder moet uiteindelijk een ontwikkeld inzicht kunnen gebruiken om het landschap rondom de vraag goed te kunnen begrijpen. Daarbij worden resultaten van doelstellingen duidelijk gescheiden van waarden die invloed hebben op de resultaten. Hierdoor kan de stakeholder snel zien welke resultaten er zijn binnen het proces en hoe deze beïnvloed worden.

Wij als mensen kunnen goed interpreteren. Met een goede modellering van de data – zoals hierboven omschreven – kan de stakeholder samen met de rest op de werkvloer de beslissing nemen die gaat zorgen voor betere resultaten.

Kortom

Data kan je zeker helpen je inhoudelijke zorgvraag te beantwoorden. Niet door de data als doel in te zetten, maar als middel waarmee keuzes gemaakt kunnen worden.

Wil je jullie zorgexploitatie verbeteren, verzuim naar beneden brengen, capaciteit kunnen sturen en gesprekken met zorgverzekeraars sterker ingaan. Neem contact met ons op!

Ter inspiratie een schets van een GRZ vraagstuk:

Direct aanmelden leerwerktraject